Banner centerlawLogo centerlawLogo centerlaw
DỊCH VỤ LÀM VISA VIỆT NAM CHO NGƯỜI HÀN QUỐC

DỊCH VỤ LÀM VISA VIỆT NAM CHO NGƯỜI HÀN QUỐC

Người Hàn Quốc muốn nhập cảnh vào Việt Nam có thể vào theo diện miễn thị thực 15 ngày hoặc xin visa mới theo luật pháp Việt Nam. Nếu nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực người Hàn Quốc sẽ gặp phải trở ngại nếu muốn ở lại dài ngày vì theo luật thời gian miễn thị thực mỗi lần nhập cảnh chỉ trong 15 ngày.