Banner centerlawLogo centerlawLogo centerlaw
THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP?

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP?

Chào Luật sư, tôi muốn hỏi bên mình 1 vấn đề. Hiên tôi đang quản lý 1 công ty công ty của tôi đăng ký là công ty một thành viên. Bây giờ có 2 người bạn của tôi muốn đóng góp cổ phần, tức là theo tôi hiểu thì phải chuyển đổi sang công ty cổ phần để được hợp pháp hóa. Mong luật sư cho biết để chuyển đổi loại hình kinh doanh thì cần những thủ tục gì?
Dịch vụ luật sư nội bộ cho doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư nội bộ cho doanh nghiệp

Luật sư nội bộ cho doanh nghiệp Công việc kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt, khi mà lúc các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với hàng loạt những rủi ro luôn tiềm ẩn trong các hoạt động của doanh nghiệp, đối mặt với những vấn đề liên quan tới pháp lý. Các doanh nghiệp cần có những tư vấn và giải pháp hiệu quả từ các luật sư tư vấn của chúng tôi.
Cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp như thế nào hiệu quả ?

Cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp như thế nào hiệu quả ?

Việc nắm rõ cơ cấu tổ chức hoạt động của từng loại hình doanh nghiệpgiúp cá nhân, tổ chức hiểu về cơ chế kiểm soát quyền lực, phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của họ cũng như các bộ phân khác sẽ giúp cá nhân, tổ chức lựa chọn được mô hình phù hợp nhất để thành lập doanh nghiệp.
Những điều cần lưu ý về họp hội đồng quản trị năm 2018

Những điều cần lưu ý về họp hội đồng quản trị năm 2018

Trong một công ty cổ phần họp Hội đồng quản trị diễn ra thường xuyên theo định kỳ hoặc bất chợt. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất, và Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty. Có thể nói vai trò của Hội đồng quản trị là rất quan trọng, quyết định nhiều hoạt động của công ty từ việc quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty, quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty, đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác.