Banner centerlawLogo centerlawLogo centerlaw
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP

Mỗi doanh nghiệp theo thời gian thì lĩnh vực kinh doanh, kế hoạch kinh doanh ngày càng phát triển. Chính vì vậy giấy đăng ký kinh doanh khi thành lập công ty mới không đáp ứng được nhu cầu phát triển của công ty. Vì thế việc bổ sung, chuyển đổi doanh nghiệp là việc làm rất cấp thiết để hoạt động kinh doanh của bạn đạt được hiệu quả.
SÁP NHẬP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

SÁP NHẬP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

Để xâm nhập vào một thị trường mới thì cách mua lại, sáp nhập, hợp nhất với công ty nội địa đã có sẵn khách hàng, đầu mối, nhân sự là một cách làm khôn ngoan và được đa số những nhà đầu tư thận trọng sủ dụng.