Banner centerlawLogo centerlawLogo centerlaw

 

       Thủ tục đổi tên Doanh nghiệp là một nội dung được Luật Centerlaw cung cấp để hỗ trợ các doanh nghiệp muốn thay đổi tên, thương hiệu cho phù hợp với các dịch vụ và sản phẩm mình cung cấp. Vậy thủ tục đổi tên doanh nghiệp cần những gì? Sau đây Centerlaw xin hướng dẫn cụ thể như sau:

thủ tục đổi tên doanh nghiệp

 

1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm:

a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)

b) Tên dự kiến thay đổi

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

3. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

       Trên đây là những tư vấn cơ bản của Centerlaw. Trong quá trình thực hiện chúng tôi sẽ chuẩn bị toàn bộ hồ sơ trên theo đúng quy định của pháp luật và theo yêu cầu cụ thể của Qúy khách hàng.

        Hotline: 0981 071 639 (ZALO)

        Wesbsite: http//centerlaw.vn