Banner centerlawLogo centerlawLogo centerlaw

       Để giúp quý khách thuận tiện trong việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh sau đây Luật Centerlaw xin hưỡng dẫn thủ tục, hồ sơ cụ thể như sau:

bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thủ tục hồ sơ gồm:

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hp lệ biên bản hp của Hội đồng thành viên đi với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ nhng nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

       Trên đây là những tư vấn cơ bản của Centerlaw. Trong quá trình thực hiện chúng tôi sẽ chuẩn bị toàn bộ hồ sơ trên theo đúng quy định của pháp luật và theo yêu cầu cụ thể của Qúy khách hàng.

       Hotline: 0981 071 639 (ZALO)

       Wesbsite: http//centerlaw.vn

       Email: Centerlaw.vn@gmail.com