Banner centerlawLogo centerlawLogo centerlaw

 Công ty 100% vốn nước ngoài là một trong những loại hình doanh nghiệp rất phổ biến trong nền kinh tế thị trường cởi mở như hiện nay. Đặc thù của loại hình công ty này là toàn bộ vốn góp của công ty là thuộc về cá nhân hoặc tổ chức ở nước ngoài nhưng công ty được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

những điều cần lưu ý khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hiện này được quy định khá rõ ràng trong các văn bản quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi chúng ta thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thì có rất nhiều điểm khác lạ và phức tạp. Để hiểu hơn về thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài đó, chúng tôi xin đại diện cho đội ngũ luật sư của công ty Centerlaw xin cung cấp các thông tin pháp lý sau cho khách hàng:

1.Ưu và nhược điểm của công ty 100% vốn nước ngoài:

*Ưu điểm công ty có vốn nước ngoài

+ Vốn đầu tư dài hạn, ít biến động

+ Chủ đầu tư được quyền quyết định đối với công ty do mức vốn đầu tư khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

+ Sử dụng công nghệ, trình độ quản lý tại nước ngoài.

*Nhược điểm công ty có vốn nước ngoài:

+ Quản lý và sử dụng nhân công phải phù hợp, dễ phát sinh bất đồng

+ Các chính sách ưu đãi chưa linh hoạt.

2. Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam:

Nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có dự án đầu tư tại Việt Nam (dự án khả thi) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét.

+ Có năng lực tài chính để có thể triển khai dự án tại Việt Nam

+ Có cam kết về nghĩa vụ với nhà nước Việt Nam về thuế, sử dụng lao động địa phương, sử dụng đất cho dự án của công ty.

+ Có hồ sơ hợp lệ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

+ Biên bản họp cổ đông, thành viên trước khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập                                                                 

+ Điều lệ công ty

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty

+ Giải trình về điều kiện tài chính, cơ sở vật chất..

+ Danh sách sáng lập viên công ty tại Việt Nam

+ Biên bản góp vốn của các thành viên.

+ Giấy chứng nhận góp vốn của các cổ đông

+ Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty.

 Để được tư vấn miễn phí vui lòng liên hệ:

Hotline: 0981 071 639

Email: Centerlaw.vn@gmail.com