Banner centerlawLogo centerlawLogo centerlaw
Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Dịch vụ xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam Giấy phép lao động là một loại giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam cấp cho các cá nhân người có quốc tịch nước ngoài khi các cá nhân đó đáp ứng đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam. Vậy, điều kiện và thủ tục hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài cần những gì? sau đây Centerlaw sẽ hướng dẫn như sau: