Banner centerlawLogo centerlawLogo centerlaw

  Ngày 01/01/2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực có nhiều quy định mới so với Luật Du lịch năm 2005. Đặc biệt là các điều kiện và thủ tục liên quan đến thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Hơn 15 năm hoạt động, Công ty Luật Centerlaw tự hào là hãng luật có uy tín và năng lực hàng đầu trong lĩnh vực xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cũng như tư vấn các thủ tục pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của hàng ngàn doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên khắp các tỉnh thành đất nước. Chúng tôi thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, các thủ tục pháp lý liên quan để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình cấp phép, hoạt động và kinh doanh lữ hành.

giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Sau đây Công ty Chúng tôi, Centerlaw sẽ hướng dẫn cụ thể các nội dung để xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như sau:

I. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

·         Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;

·         Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

·         Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

·         Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định;

·         Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

2. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:

·         Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

·         Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo quy định tại khỏa 1 Điều 78 Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành không phải làm thủ tục đổi giấy phép, nhưng phải bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Như vậy đến trước ngày 31/12/2018, các doanh nghiệp được cấp giấy phép lữ hành trước ngày 01/01/2018 đang hoạt động kinh doanh lữ hành sẽ phải đăng ký lại phạm vi kinh doanh lữ hành và bổ sung đầy đủ các điều kiện kinh doanh lữ hành.

II. Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Centerlaw:

·         Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

·         Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

·         Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

·         Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

·         Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

·         Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

·         Tư vấn đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

·         Tư vấn đăng ký lại phạm vi kinh doanh giấy phép lữ hành quốc tế;

·         Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở  nước ngoài

·         Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam;

·         Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

·         Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.

Trên đây là những tư vấn của Centerlaw, nếu bạn vẫn còn vướng mắc khi tìm hiểu thủ tục hãy liên hệ  cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết và hoàn toàn miễn phí

·         Hotline: 0981 071 639

·         Email: Centerlaw.vn@gmail.com